MB5-705    | CCD-410    | 400-101    | M70-101    | 98-365    | C2020-702    | MB6-702    | M70-201    | 300-208    | HP0-J73    | C2180-410    | 70-532    | E20-026    | 220-802    | M70-301    | 1z0-432    | CAS-002    | 70-414    | N10-005    | 3309    | HP0-D30    | 98-349    | 1Z0-052    | 640-864    | HP2-Z36    | MB6-871    | MB7-701    | 400-051    | 6209    | C_TFIN52_66    | 70-346    | A00-211    | M70-201    | C2070-991    | CISSP    | 220-802    | 220-801    | CCD-410    | E10-001    | HP0-S41    | AWS-SysOps    | E20-026    | C4040-251    | NS0-157    | HP5-B04D    | A00-211    | 9L0-422    | 700-201    | 70-533    | JN0-102    | 3308    | DEV-501    | 70-243    | 70-680    | C_TAW12_731    | M70-101    | LX0-103    | 98-367    | 70-488    | 300-115    | 300-075    | 70-410    | 1Z0-060    | CTFL_001    | MB5-705    | JN0-102    | 350-018    | 70-488    | 1Z0-060    | C4040-252    | MB2-703    | 70-332    | C4040-250    | 642-874    | 220-801    | 70-486    | VCP550    | 300-115    | C4040-251    | 640-461    | MB6-871    | 100-101    | top MB7-701 test for sale discount 70-466 dumps for sale pass 70-480 exam for sale sale 70-414 pdf top MB2-701 pdfs No.1 EX0-001 dumps sale cheap 300-208 test sale ICGB exam download discount 640-461 exams buy 70-463 dumps leader 100-101 download pass 700-501 dumps for sale cheap EX300 certs best 98-349 sale MB7-701    | 70-413    | 70-467    | A00-211    | 70-332    | 70-412    | VCP-550    | 810-401    | AWS-SysOps    | 70-346    | 1Z0-053    | 70-414    | 810-401    | PRINCE2 Practitioner    | 700-501    | CCA-500    | N10-005    | 70-243    | E10-001    | VCP-550    | 1Z0-062    |
中遠海運港口有限公司
中遠海運港口有限公司

主頁 | English | 網站指南 | 列印版本 | 內聯網

分析員聯絡資料

首頁 > 投資者關係 > 分析員聯絡資料

  公司 分析員 電郵 電話
1 交銀國際控股有限公司 鄭碧海 geoffrey.cheng@bocomgroup.com +852 2297 9888
2 中國國際金融有限公司 李若木 ruomu.li@cicc.com.cn +8610 6505 1166
3 花旗環球金融亞洲有限公司 陶薇 vivian.tao@citi.com +852 2501 2470
4 里昂證券投資研究有限公司 孟凡杰 daniel.meng@clsa.com +852 2600 8888
5 大和資本市場香港有限公司 劉偉健 kelvin.lau@hk.daiwacm.com +852 2525 0121
6 星展銀行 楊寶利 paulyong@dbsvickers.com +65 6327 2288
7 德意志銀行 洪天豐 sky.hong@db.com +852 2203 8888
8 高盛(亞洲)有限責任公司 張啟業 simon.cheung@gs.com +852 2978 1000
9 摩根大通證券(亞太)有限公司 李郁勻 karen.yy.li@jpmorgan.com +852 2800 1000
10 摩根士丹利亞洲有限公司 徐華翔 edward.xu@morganstanley.com +852 2848 5200
11 香港上海匯豐銀行有限公司 Parash JAIN parashjain@hsbc.com.hk +852 2996 6633
12 瑞銀証券有限責任公司 徐賓 bin.xu@ubssecurities.com +8621 3866 8872

Copyright © 2017 中遠海運港口有限公司關於我們 | 聯繫我們 | 社會責任 | 網站地圖